Anotācijas

Spread the love

dominante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediju komunikāciju darbnīcu KINOLATS piedāvā
sadarbībā ar LTV1 un VKKF

piedāvā  autores-režisores Ilonas Brūveres
45 portretfilmu ciklu

DOMINANTE

Portretfilmu cikls DOMINANTE Latvijas kultūrvidē veido jaunu kultūras un mākslas mantojuma lappusi, būtisku ne tikai tiem, kas interesējas par kultūras vēsturi un tās personibām. Mediju komunikāciju darbnīca KINOLATS ciklu piedāvā kā vizuāli atraktīvu modeli kultūrvēsturiskajai izziņai, izvērtējot radošas personības potenciālu dažādos kultūras un mākslas žanros Latvijā pagājušā gadsimta beigās. Šeit apkopoti 40 Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūža stipendiātu portreti, piedāvājot iejusties kultūras personības dzīvē un apkopojot svarīgākos daiļrades faktus. Portretfilmu cikls VKKF Mūža stipendiāti ir laikmetīgs multimediāls dokuments, kas sniedz ne tikai faktoloģisko materiālu par konkrētu personāliju daiļradi, bet gan ļoti individuāli pietuvojas vecmeistaru dzīves uztverei, gaumei, stila izjūtai un pārdomām par dzīvi, mākslu un kultūru.

25 minūšu garās portretfilmas konstruētas kā saistošas stenogrammas – veidojot konkrētas personības radošās dzīves stāstu, kas vizuāli un emocionāli piepildīts, izvairoties no sentimenta un vispārīgām frāzēm. Filmās izmantoti fragmenti no teātra izrādēm, citāti no literāriem, mākslas un muzikālajiem darbiem, parādot Latvijas kultūras personības vidē, kas tām tuva.

DOMINANTE izseko dokumentālām liecībām atmiņu kaleidoskopā, kas rosina domāt , raksturojot vēsturisko kultūras ainu un tās fenomenu kā atjaunotās Latvijas valsts kultūrvēstures būtisku sastāvdaļu.

. Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūža stipendijas Latvijā par īpašiem nopelniem un mūža ieguldījumu valsts kultūras potenciāla attīstībā 2010 gadā saņem pie 300 mākslinieki un kultūras darbinieki.

Jēdziens kultūra (no lat. Cultura, kas sakņojas vārdā colere – kultivēt) apzīmē cilvēku darbības veidus, kā arī simboliskās struktūras, kas piešķir jēgu šīm darbībām. Dažādas kultūras definīcijas atspoguļo dažādas teorētiskās izpratnes par to, kā saprast cilvēku rīcību, vai kritērijus, pēc kuriem to vērtēt.

Kultūra kopumā apzīmē atsevišķu saprātīgu indivīdu, grupu vai sabiedrības produktu kopumu. Tā sevī ietver tehnoloģijas, mākslu, zinātni, kā arī morālās sistēmas un konkrēto grupu raksturīgo uzvedību un paradumus. Vēl konkrētāk – specifiski dziļākas nozīmes dažādās cilvēku darbības jomās.

 

VKKF portretu galerijā DOMINANTE

Mediju komunikāciju darbnīca KINOLATS sadarbībā ar Latvijas Televīziju.

Aktrise Vija Artmane Keramiķis Pēteris Martinsons

Gleznotāja Biruta Baumane Aktieris Alfreds Videnieks

Režisors Alfreds Jaunušāns kino zinātniece Valentīna Freimane

Horeogrāfs Imants Magone TV diktors Valdis Čukurs

Kinorežisors Rolands Kalniņš Kinooperators Dāvis Sīmanis

Dzejnieks Uldis Bērziņš Režisors Oļģerts Kroders

Kostīmu māksliniece Večella Varslavāne Režisors Kārlis Pamše

Rakstniece Margarita Stāraste Rakstnieks Zigmunds Skujiņš

Radio režisore Herta Naudiņa Gleznotājs Jāzeps Pīgoznis

Kino montāžas režisore Elza Preiss Kinorežisore Ada Neretniece

Grafiķis Gunārs Krollis Aktieris Gunārs Placens

Diriģenti Imants un Gido Kokari Gleznotāja Biruta Delle

Mākslinieks- dekorators Dailis Rožlapa Baletdejotāja Anna Priede

Kinorežisors Uldis Brauns Fotogrāfs Gunārs Binde

Muzikologs Oļģerts Grāvītis Literatūras zinātnieks Gunārs Bībers

Tulkotājs Valdis Bisenieks Gleznotāja Džemma Skulme

Horeogrāfe Ingrīda Saulīte Dzejnieks Jānis Rokpelnis

Operas solists Maigurs Andermanis Gleznotājs Leonīds Mauriņš

 

Katrā cilvēkā mīt mākslinieks, un viela, kas viņam jāveido, ir dzīve. Būtu skumji, ja viņš to atstātu ikdienišķā negatavībā un neradītu no tās ko lielāku, skaistāku un vienmēr ko jaunu.

Aspazija